Waardering Verzekerd

Herbouwwaarde taxatie

De herbouwwaarde is het geldbedrag dat je nodig hebt om een verzekerd gebouw opnieuw te bouwen volgens de huidige bouwvoorschriften.

Hierbij wordt rekening gehouden met factoren zoals de kosten van arbeid, materialen en de beschikbaarheid van personeel.

Wij zijn aangesloten bij

Voordelen

Wat mag u verwachten van een herbouwwaarde taxatie?

Duidelijkheid

Heldere en vooral gespecificeerde offerte waar u in heldere taal de (onnodige) risico’s worden getoond.

6 jaar garantie

Een garantie van 6 jaar verzekerde herbouwwaarde met in achtneming de jaarlijkse indexering.

Expertise

Schakel expertise in om optimaal te kunnen verzekeren

Het is specialisten werk. En er hangt te veel van af om dit in handen van een generalist te leggen. Maatwerk is cruciaal.

Als de zaak moet worden herbouwd is het van cruciaal belang dat de polisvoorwaarden op orde zijn. En niet onbelangrijk dat ze up to date zijn. Er zijn tientallen bouwkundige en juridische punten die de ‘waarde’ van de polis bij calamiteiten beïnvloeden.

Bij onze herbouwwaarde taxaties houden we onder andere rekening met zaken als huurdersbelangen, bijzondere voorzieningen, opruimingskosten, monumentale elementen, btw-vraagstukken en in-/uitsluitingen.

Waarom een herbouwwaarde taxatie?

Waarom een herbouwwaarde taxatie?

Allereerst omdat verzekeraars niet verplicht stellen voor bijvoorbeeld een opstalverzekering, oftewel brandverzekering en natuurlijk ter voorkoming van een te hoge verzekeringspremie. U wilt voorkomen dat u bent onderverzekerd en natuurlijk snel een vaststelling van het schadebedrag.

Belangrijk om te weten;
om onderverzekering te voorkomen dient u iedere jaar te indexeren en iedere 6 jaar een hertaxatie te laten uitvoeren.

Taxatie herbouwwaarde: speciale projecten

Wij hebben veel ervaring met bijzondere projecten, zoals herbouwwaarde taxatie van kerkgebouwen, incourant vastgoed, studentenhuisvesting.

Daarnaast verzorgen wij de taxatie t.b.v. de herbouwwaarde van alle onroerende zaken (inventaris), Waaronder industrie, commercieel, kantoor-, bedrijfs-, utiliteits-, recreatief vastgoed. Daarnaast taxeren wij de herbouwwaarde van monumentale (grachten-)panden, landgoederen of luxe villa’s.

Bijzonder objecten en monumentale panden

Wij stellen de waarde vast van onroerend goed objecten zoals onder andere kantoor- en fabrieksgebouwen, winkelpanden, winkelcentra, ziekenhuizen, bejaardentehuizen, kerken, ziekenhuizen, bejaardentehuizen, scholen, openbare gebouwen… Dit is echt specialistenwerk.

Ook voor gebouwen die vallen onder Monumentenzorg of beschermd stadsgezicht of onder architectuur zijn gebouwd leveren we taxaties voor herbouwwaarde op maat. Denk dan met name aan de speciale onmisbare voorzieningen. Onderverzekering is hierbij aan de orde van de dag. Denk aan toeslagen voor ronde gevelelementen, arbeidsintensieve daken. Worden de posten die juist uw premie positief beïnvloeden meegenomen, zoals bijvoorbeeld Prefab bouw? Wist u trouwens dat voor monumentale panden geen herbouwverplichting bestaat?

Er is maar één belang” uw belang

Een goede tussenpersoon weet eigenbelang ondergeschikt te maken aan uw belang.

Hij gaat voor een lange termijn relatie, waarbij hij beseft dat passende premies en een reëel advies ervoor zorgt dat hij wordt gezien als betrouwbaar. In het ideale geval zien opdrachtgever en tussenpersoon hun relatie als een echte win-win situatie.

Waarom zouden verzekeringstussenpersonen een specialist inschakelen?

Allereerst, het inhuren van een expert het is in het belang van de opdrachtgever. Een correcte taxatie is echt specialistenwerk. Onze taxatierapporten zijn niet afhankelijk van de omvang van het object

Wij berekenen geen courtage. De opdrachtgever is verzekerd van een reële waardebepaling waarbij de kans op over- of onderverzekering wordt geminimaliseerd. De verzekeringstussenpersoon straalt expertise uit, juist door een externe expert bij zijn relatie te betrekken.